A.I. Lapedatu nr. 3, Săcele — Brașov

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate descrie ce tip de date cu caracter personal putem colecta de la dumneavoastră, pe acest website sau atunci când vizitați www.fenyes.restaurant, prin comunicări scrise sau verbale cu noi, şi în ce mod le utilizăm.

Informațiile personale pe care le colectăm sunt utilizate pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor. Nu vom folosi sau nu vă vom împărtăși informațiile cu nimeni, cu excepția celor descrise în această politică de confidențialitate. Termenii utilizați în această politică de confidențialitate au aceleași înțelesuri ca în Termenii și condițiile noastre, cu excepția cazului în care este definită altfel în această politică de confidențialitate.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General al UE privind protecția datelor 2016/679 (“RGPD”), ale Legii nr. 190/2018 privind implementarea Regulamentului General al UE privind protecția datelor, și ale oricăror alte reglementări legale aplicabile privind prelucrarea şi protecția datelor cu caracter personal (împreună cu RGPD, “Legile privind protecția datelor”).

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR

Pentru o mai bună experiență în timpul utilizării site-ului nostru, este posibil să vă cerem să ne furnizați anumite informații de identificare personală, incluzând dar fără a se limita la numele dvs., numărul de telefon și adresa de email. Informațiile pe care le colectăm vor fi folosite pentru a vă contacta sau pentru a vă identifica.

Dorim să vă informăm că ori de câte ori vizitați site-ul nostru, colectăm informațiile pe care browserul dvs. le trimite la noi, denumite Log Data. Aceste date log pot include informații precum adresa IP a computerului dvs., versiunea browserului, paginile serviciului nostru pe care le vizitați, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe acele pagini și alte statistici.

Pentru mai multe detalii privind datele colectate vă rugăm vizitați pagina de Utilizare Cookie-uri.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform acestei politici de confidențialitate, vă puteți exercita oricând oricare dintre de următoarele drepturi conform RGPD, după cum urmează:

Dreptul de acces la date – solicitându-ne să vă oferim informații despre cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru a obține copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate(vă putem percepe o mică taxă pentru acest serviciu)

Dreptul la rectificare – solicitându-ne să rectificăm datele inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete

Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține, în măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legile privind protecția datelor aplicabile, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc

Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a ne solicita să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am colectat către un alt operator de date, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile legale

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

Dreptul de a va retrage consimțământul – atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia

Dreptul de a depune o plângere referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în fața unei autorități de supraveghere sau a instanței de judecată

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, ne puteți contacta pe adresa noastră de e-mail [email protected].

SECURITATE

Vă apreciem încrederea în furnizarea informațiilor dvs. personale, astfel că ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru ao proteja. Dar nu uitați că nici o metodă de transmitere prin internet sau metoda de stocare electronică nu este sigură și sigură 100% și nu putem garanta securitatea absolută a acesteia.

MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE

Putem actualiza această politică de confidențialitate din când în când, fără notificare prealabilă. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va deveni efectivă la publicarea politicii actualizate de confidențialitate pe website-ul nostru.

Această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la 01-11-2022.